Innbyggere

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik:

År Innbyggere Gjerstad Hvitstein Trevland Rismyr Prestbyen
1645 160          
1664 218          
1701 232          
1769 271          
1801 342          
1900 704          
1980 1012          
1986 1286          
1999 1306 104 193 104 726 179
2000 1285 105 188 98 707 187
2001 1304 101 193 102 714 194
2002 1301 101 195 95 699 211
2003 1332 100 194 90 743 205
2004 1417 107 204 101 796 209
2005 1419 98 205 101 817 198
2006 1478 100 204 100 875 199
2007 1485 96 202 104 876 207
2008 1495 98 212 108 874 203
2009 1517 100 206 86 932 193
2010 1533 108 198 84 937 206
2011 1564 121 191 82 960 210
2012 1592 113 196 79 978 226
2013 1610 111 195 85 981 238
2014 1618 106 192 82 999 239
2021 1735 102 198 92 1060 283

1645: 160 innbyggere

  • I 1645 ble det satt opp et koppskattmanntall for Brunla len. Flesteparten av gårdene i Kodal hørte til i Brunla len. Listen viser 33 menn og 46 kvinner på disse gårdene. Lorens Berg legger i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" til 9 menn og 12 kvinner fra 5 fullgårder som tilhører Tunsberg len. Han kommer da fram til 100 mennesker over 15 år. Han legger så til ytterligere 60% for ungdom/barn under 15 år, fattige og soldater. Han mener derfor Kodal i 1645 hadde omtrent 160 innbyggere.

1664: 218 innbyggere

  • Manntallet i 1664 er utført av sogneprest Peder Christianstad. Det omfatter bare gutter/menn over 12 år. Christianstads manntall viser 59 gutter/menn. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" dette tallet til 66, blant annet basert på opplysninger som finnes i Andebu kirkebok. Han legger så til 57% tillegg for barn under 12 år. Så legger han til 110 kvinner pr 100 menn. Beregnet folketall i Kodal blir da 218.

1701: 232 innbyggere

  • I 1701 ble det gjennomført en folketelling i Norge. Denne var mer omfattende enn manntallet i 1664. De fleste listene fra Sør-Norge er borte, men listene for Larvik grevskap finnes. I denne lista finnes manntallet for Kodal, bortsett fra 5 gårder. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" denne oversikten med beboerne på de 5 utelatte gårdene, slik at beregnet folketall i Kodal i 1701 blir 232.

1769: 271 innbyggere

  • I 1769 ble det også holdt en folketelling. Folketallet i Kodal i 1769 er basert på opplysninger i Lorens Bergs bok "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene".

1801: 342 innbyggere

  • Ved reskript av 28. november 1800 ble det sendt ut kongelig befaling om å holde folketelling i Danmark, Norge og på Island den 1. februar 1801. Resultatet ble den første nominative folketellingen i Norge, dvs. den første tellinga som inneholder navn og andre opplysninger om hver enkelt innbygger i landet.

1900: 704 innbyggere

  • En kongelig resolusjon av 8. august 1900 slo fast det skulle holdes folketelling i Norge kl 24 natt til mandag 3. desember 1900. Alle innbyggerne i Norge skulle registrereres der de var på tellingstidspunktet. Da denne folketellingen ble gjennomført var det 704 innbyggere i Kodal.

1980: 1012 innbyggere

  • Folketelling i 1980.

1986: 1286 innbyggere

  • .

2001: 1299 innbyggere

  • Folketellingen 3. november 2001 viser at det er 1299 innbyggere i Kodal. 644 av disse bor i tettbygd strøk. 93 er under 6 år. 31 er over 80 år. 396 er menn, mens det er 306 kvinner.