Folketellinger

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Ei folketelling er en oversikt over alle innbyggerne i kommunen eller prestegjeldet på et bestemt tidspunkt. Det var bare de personene som oppholdt seg på en gård eller i et hus på tellingstidspunktet som ble registrert.

Det finnes to typer folketellinger:

  • Nominative folketellinger
    gir oss detaljerte opplysninger om hver enkelt person.
  • Numeriske folketellinger
    gir oss antall innbyggere sortert etter sted, alder, yrke eller tilsvarende.

Den første landsomfattende nominative folketelling ble gjort i 1801. Senere var det slike tellinger i 1865, 1875, 1891 og 1900.

Statistikkloven fra 1907 sperrer alle statlige folketellinger i 100 år. Kommunale tellinger er sperret (eller klausulerte) i 60 år.


Manntall

I motsetning til folketellingene inneholder et manntall bare opplysninger om den mannlige del av befolkningen. Manntallene hadde gjerne et militært formål.


Les mer: