Vestfold historielag

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Vestfold historielag ble stiftet i Tønsberg 8. desember 1923.

Lokalhistoriker Lorens Berg ble på lagets første årsmøte 31. august 1924 utnevnt til lagets første æresmedlem. Han hadde deltatt på stiftelsesmøtet året før. I referatet fra årsmøtet står følgende:

"Styret har opnevnt bygdehistoriker Lorens Berg som lagets æresmedlem for hans store fortjenester av bygdehistorieforskningen her i fylket. Det er jo egentlig aarsmøtets sak aa opnevne æresmedlemmer, men paa grund av de for dette tilfelle særegne forhold fandt styret straks aa burde foreta opnevnelsen i paavente av aarsmøtets godkjennelse. [...] Ingen hadde noget aa bemerke til aarsberetningen, likesom der heller ikke haddes noget aa bemerke til at bygdehistoriker Lorens Berg av styret var opnevnt som æresmedlem av laget.
Med akklamasjon vedtokes efter forslag av formannen aa oversende følgende telegram til Lorens Berg: Vestfold Historielag, samlet til sitt første aarsmøte paa Tinghaug, sender sin ærbødige og hjertelige hilsen til den høit fortjente grundlegger av den lokale historieforskning i Vestfold."


Vestfold historielag oppførte i 1928 et minnesmerke over Lorens Berg ved Kodal kirke.