Vandringen til Emmaus (maleri)

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Den tredje dagen etter at Jesus ble korsfestet, - altså påskedag - møtte to av hans disipler ham på veien til Emmaus. Dette møtet er beskrevet i Lukas-evangeliet 24, 13-27.

På 1870-tallet malte den danske kunstneren Anton Dorph (1831-1914) et bilde om vandringen til Emmaus.

Dorphs største og mest innbringende produksjon var de mange altermalerier han utførte for kirker spredt ut over det meste av Danmark. I perioden 1857-1910 utførte han mer enn 80 altertavler, flere enn noen annen kunstner i Danmark.

Et av motivene var altså «Vandringen til Emmaus».

En skisse til dette motivet er laget ca 1877 og finnes i dag i Statens museum for kunst i Danmark.

Det originale maleriet finnes i Emmauskirken i Frederiksberg i Danmark.

I 1899 var bildekunstneren Otto Valstad (1862-1950) i Kodal for å restaurere en del eldre malerier i Kodal kirke og dessuten utføre en del andre malearbeider.

Han lagde en kopi av Dorphs maleri av «Vandringen til Emmaus». Det er denne kopien som i dag finnes i koret i Kodal kirke.

Som betaling for arbeidene i Kodal kirke fikk Otto Valstad trappen til den gamle prekestolen i Kodal kirke. Otto Valstads hjem i Asker er i dag en del av Asker museum. Prekestoltrappen fra Kodal kan sees på dette museet.

Da Kodal menighet i 2007 skulle lage et prosesjonskors ble motivene fra den gamle prekstoltrappen valgt som dekorasjon på prosesjonskorset.