Svartåa (plass)

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

(G.nr 68, b.nr 10)

Plassen Svartåa ble i 1788 utskilt fra et bruk i Svindalen (og hører derfor egentlig til Andebu hovedsogn, og ikke til Kodal).

Det var fem eiere i Svartåa før eiendommen i 1874 ble makeskiftet slik at det var kammerherre Frederik Wilhelm Treschow som overtok som eier. Etter det har brukerne i Svårtåa vært leilendinger.

Svartåa hadde i 1865 64 mål jord av middels beskaffenhet. Av skogprodukter av gran og furu kunne det det årlig selges for 18 spesidaler. De holdt tre kuer og en sau, sådde ¼ tønne hvete, ¼ tønne bygg, tre tønner havre og tre tønner poteter. I 1933 ble det dyrkede areal og beite oppgitt til 54 mål. I 1950 var besetningen en hest, fire kuer og noen ungdyr.

Før 2. verdenskrig ble det holdt skole i Svartåa.