Stigen 4H

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk
4h-logo.png

Stigen 4H var en barne- og ungdomsklubb som var livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Klubben ble etablert våren 1964 og ble nedlagt i xxxx.


4H-bevegelsen

4H-bevegelsen er en betegnelse på liknende barne- og ungdomsorganisasjoner i mer enn 80 land rundt om i hele verden. I Norge er bevegelsen representert av 4H Norge.

4H har som mål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Bevegelsen er religiøst og partipolitisk nøytral. Det finnes mange 4H-klubber, og det organiseres utflukter og leirer. Hvert år velger medlemmene en oppgave som de skal jobbe med gjennom et år. Da kan man velge veldig fritt, og det finnes temaer til stort sett alt. Eksempler er fotografering, fisking, baking, gartnerarbeide, sying eller matlaging. Når man har gått et bestemt antall år i 4H, vil man få 4H-plaketten som bevis for at du har gått i 4H.

De fire H-ene står for hode, hjerte, hender og helse.


Etablering av en 4H-klubb i Kodal

Sandefjords Blad 22. juni 1964.

Stigen 4H ble etablert på et møte på Prestbyen skole våren 1964. På møtet deltok 4H-instruktør Anne Ragnhild Fremstad, påtenkt klubbleder Arne Bjørndal, hans hjelpeleder Harald Holand, skogassistent Magnus Ludvigsen og en rekke interesserte ungdommer og foreldre.

Få av de frammøtte visste hva 4H sto for, men 11 ungdommer meldte seg inn i klubben.


Navnet "Stigen 4H"

På stiftelsesmøtet ble navnet på klubben vedtatt. Det kom flere forslag, men "Stigen 4H" ble valgt fordi det "på en fin måte understreker hva 4H-arbeidet står for".


Klubbledere i Stigen 4H

Klubbledere var voksne ledere som skulle rådgi og hjelpe klubbens styre.

Disse har vært voksne klubbledere i Stigen 4H:


Formenn/styreledere i Stigen 4H

Det er ungdommene selv som utgjør styret i en 4H-klubb.

Følgende medlemmer har vært formenn/styreledere i Stigen 4H:


4H-plaketten

4H-plaketten. Utformet av billedhuggeren Nils Flakstad. Den er støpt i bronse og patinert brun.

4H-plaketten er den hyeste utmerkelsen en kan få i 4H. Da har etr medlem vært med i sju år, fått godkjent et prosjekt/oppgave hvert år og hatt minst 50 % frammøte.

Følgende medlemmer i Stigen 4H har mottatt 4H-plaketten:

Medlemstall

Medlemsutviklingen i Stigen 4H var slik:

Stigen-4h-medlemstall.png

Andre 4H-klubber i Andebu


Les mer om Stigen 4H