Krigsminnesmerket

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerket over de falne i 2. verdenskrig.

Ved Kodal kirke er det reist et minnesmerke over de falne i 2. verdenskrig.

De tre fra bygda som minnes her er:

Minnesmerket er reist av Kodal idrettslag. Det ble avduket 16. juni 1946.

Før avdukingen var det minnegudstjeneste i Kodal kirke. Den ble forrettet av sogneprest Gunnar Hafstad. Før avdukingen var folk i bygda oppfordret til å flagge på halv stang denne søndagen.

Sandefjords Blad skriver følgende om avdukingen:

Kodal Idrettslag hadde i går arrangert minnehøytideliqhet med avduking av bauta over de under krigen omkomne kamerater: Sigurd Kristian A. Fritzøe, Sigurd Gjelstad, Harald Strandskog.

Kodal kirke som for anledningen var pyntet med blomster, løv og norske flagg var helt overfyldt, og mange kom dessverre ikke inn. Sogneprest Hafstad forrettet. - Før prekenen sang Sandefjord Sangforening under sin dirigent, Einar Gjertsen: «Reis deg Guds meniqhet” og ”Torø liti” med kjøpmann Rønning som solist.

Sognepersten talte manende over dagens tekst. Etter prekenen sang sangforeningen «Leid, milde ljos”.

Straks etter gudstjenesten samledes man ute på kirkegården, hvor bautaen med de falnes navn stod. Gravstedet som var anlagt av gartner Østby, var symbolsk og ualminnelig vakkert - det norske flagg i levende blomster. Idrettslaqets flaggborg stod oppstilt, samt medlemmer med sin fane.

Etter at forsamlingen hadde sunget «Vår Gud han er så fast en borg” sang Sangforeningen: «Sjømannsminnesmerket”, hvoretter sognepresten holdt en vakker minnetale over de avdøde.

Formannen i idrettslaget, Alf Rismyhr foretok så avdukingen og tidligere formann Knut Tveitan nedla blomster fra laget, med vakre ord over de tapte kamerater, og overga gravstedet til de pårørende. Flaggene og fanene senkedes over graven.

Sangforeningen sang «Slå ring om Norig”.

Ordfører Strandskog mottok på de pårørendes vegne gravstedet. Dypt beveget holdt han en skjønn takketale.

Tilslutt sang Sangforeningen «Fagert er landet” og forsamlingen sang «Gud signe vårt dyre fedreland”.

Overalt i den vakre bygd vaiet flaggene på halv stang. Arrangementet var i alle deler vellykket og tjener Kodal Idrettslag til megen ære.

På hjemturen var Sangforeningen oppom Eikholdt pleiehjem, Prestbyen og gav endel nr. tilbeste.