Kodal folkesti

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

En folkesti er en merket turløype i ditt nærmiljø som skal få folk i alle aldre til å mosjonere for helse og velvære. Folkestien er hver kilometer eller 0,5 km markert med skilt. Ved å telle hvor mange skilt du passerer, får du vite hvor lang strekning du har gått. Du kan begynne å avslutte turen der du vil.

Arbeidet med å etablere folkestier er et internasjonalt prosjekt, som ble igangsatt av den irske hjerteforeningen i 1996. I dag er det etablert folkestier på flere kontinenter. I Norge etableres folkestiene i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Lokalt er det helselag, ofte i samarbeid med kommuner og andre lag som arbeider med folkestiene.

I august 2005 var det etablert 121 folkestier rundt om i landet. Disse er fordelt på 63 forskjellige steder, og er på til sammen 480 kilometer. Siden begynnelsen av 2002 er det etablert 126 gågrupper i Nasjonalforeningen.


Kodal Folkesti

Folkesti.gif

Kodal folkesti er lagt til stier og veier med utgangspunkt og endemål i Kodal sentrum. Det er tre ulike løyper. Den første kilometeren er den samme på alle tre løypene og er stort sett identisk med eksisterende lysløype. Løypene har følgende lengde; rød løype 2 kilometer, gul 3 kilometer og blå løype er 4 kilometer lang.

Løypene er markert med skilt med 500 meters mellomrom.

De to lengste løypene passerer Kodal Brukskunst der Prestbyen skole en gang lå. Skolen ble bygd i 1892. Den var sammen med Hvitstein skole, bygdas skole fram til 1966. Da sto Kodal skole ferdig.

Den kjente bygdehistorikeren Lorens Berg, som er født på Berge i Kodal, var lærer på Prestbyen skole i 8 år, fra 1891 til 1899. Lorens Berg utga blant annet ei bygdebok om Andebu i 1600-årene. I 1952 ble det reist en statue av Lorens Berg ved Gallisvannet cirka 200 meter herfra.

Prestbyen skole forbindes ellers ofte med Hans Kleive, som hadde sin lærergjerning ved denne skolen i hele 37 år, fra 1925 til 1962.

Etter 3 kilometer i den blå løypa passerer du et flott utsiktspunkt der du kan se store deler av Kodal.