Innbyggere

Fra Kodal bygdeleksikon
Revisjon per 27. jun. 2014 kl. 19:10 av N10670 (diskusjon | bidrag) (Ny side: Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik: <table border="0" width="150"> <tr> <td width="40%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">År</font></b></td> <td widt...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik:

År Innbyggere
1645 160 
1664 218 
1701 232 
1769 271 
1801 342 
1900 704 
1980 1012 
1986 1286 
2001 1299 

1645: 160 innbyggere

  • I 1645 ble det satt opp et koppskattmanntall for Brunla len. Flesteparten av gårdene i Kodal hørte til i Brunla len. Listen viser 33 menn og 46 kvinner på disse gårdene. Lorens Berg legger i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" til 9 menn og 12 kvinner fra 5 fullgårder som tilhører Tunsberg len. Han kommer da fram til 100 mennesker over 15 år. Han legger så til ytterligere 60% for ungdom/barn under 15 år, fattige og soldater. Han mener derfor Kodal i 1645 hadde omtrent 160 innbyggere.

1664: 218 innbyggere

  • Manntallet i 1664 er utført av sogneprest Peder Christianstad. Det omfatter bare gutter/menn over 12 år. Christianstads manntall viser 59 gutter/menn. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" dette tallet til 66, blant annet basert på opplysninger som finnes i Andebu kirkebok. Han legger så til 57% tillegg for barn under 12 år. Så legger han til 110 kvinner pr 100 menn. Beregnet folketall i Kodal blir da 218.

1701: 232 innbyggere

  • I 1701 ble det gjennomført en folketelling i Norge. Denne var mer omfattende enn manntallet i 1664. De fleste listene fra Sør-Norge er borte, men listene for Larvik grevskap finnes. I denne lista finnes manntallet for Kodal, bortsett fra 5 gårder. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" denne oversikten med beboerne på de 5 utelatte gårdene, slik at beregnet folketall i Kodal i 1701 blir 232.

1769: 271 innbyggere

  • I 1769 ble det også holdt en folketelling. Folketallet i Kodal i 1769 er basert på opplysninger i Lorens Bergs bok "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene".

1801: 342 innbyggere

  • Ved reskript av 28. november 1800 ble det sendt ut kongelig befaling om å holde folketelling i Danmark, Norge og på Island den 1. februar 1801. Resultatet ble den første nominative folketellingen i Norge, dvs. den første tellinga som inneholder navn og andre opplysninger om hver enkelt innbygger i landet.

1900: 704 innbyggere

  • En kongelig resolusjon av 8. august 1900 slo fast det skulle holdes folketelling i Norge kl 24 natt til mandag 3. desember 1900. Alle innbyggerne i Norge skulle registrereres der de var på tellingstidspunktet. Da denne folketellingen ble gjennomført var det 704 innbyggere i Kodal.

1980: 1012 innbyggere

  • Folketelling i 1980.

1986: 1286 innbyggere

  • .

2001: 1299 innbyggere

  • Folketellingen 3. november 2001 viser at det er 1299 innbyggere i Kodal. 644 av disse bor i tettbygd strøk. 93 er under 6 år. 31 er over 80 år. 396 er menn, mens det er 306 kvinner.