Forskjell mellom versjoner av «Innbyggere»

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik: <table border="0" width="150"> <tr> <td width="40%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">År</font></b></td> <td widt...)
 
Linje 8: Linje 8:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1645</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1645</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">160&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">160 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1664</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1664</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">218&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">218 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1701</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1701</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">232&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">232 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1769</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1769</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">271&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">271 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1801</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1801</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">342&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">342 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1900</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1900</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">704&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">704 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1980</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1980</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1012&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1012 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1986</td>
 
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1986</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1286&nbsp; </td>
+
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1286 </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">2001</td>
+
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">1999</td>
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1299&nbsp; </td>
+
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1306</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2000</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1285</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2001</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1304</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">2002</td>
 +
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1301</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2003</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1332</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2004</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1417</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2005</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1419</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2006</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1478</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2007</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1485</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2008</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1495</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2009</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1517</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2010</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1533</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2011</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1564</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2012</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1592</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2013</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1610</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2014</td>
 +
  <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1618</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>

Revisjonen fra 27. jun. 2014 kl. 19:27

Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik:

År Innbyggere
1645 160
1664 218
1701 232
1769 271
1801 342
1900 704
1980 1012
1986 1286
1999 1306
2000 1285
2001 1304
2002 1301
2003 1332
2004 1417
2005 1419
2006 1478
2007 1485
2008 1495
2009 1517
2010 1533
2011 1564
2012 1592
2013 1610
2014 1618

1645: 160 innbyggere

  • I 1645 ble det satt opp et koppskattmanntall for Brunla len. Flesteparten av gårdene i Kodal hørte til i Brunla len. Listen viser 33 menn og 46 kvinner på disse gårdene. Lorens Berg legger i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" til 9 menn og 12 kvinner fra 5 fullgårder som tilhører Tunsberg len. Han kommer da fram til 100 mennesker over 15 år. Han legger så til ytterligere 60% for ungdom/barn under 15 år, fattige og soldater. Han mener derfor Kodal i 1645 hadde omtrent 160 innbyggere.

1664: 218 innbyggere

  • Manntallet i 1664 er utført av sogneprest Peder Christianstad. Det omfatter bare gutter/menn over 12 år. Christianstads manntall viser 59 gutter/menn. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" dette tallet til 66, blant annet basert på opplysninger som finnes i Andebu kirkebok. Han legger så til 57% tillegg for barn under 12 år. Så legger han til 110 kvinner pr 100 menn. Beregnet folketall i Kodal blir da 218.

1701: 232 innbyggere

  • I 1701 ble det gjennomført en folketelling i Norge. Denne var mer omfattende enn manntallet i 1664. De fleste listene fra Sør-Norge er borte, men listene for Larvik grevskap finnes. I denne lista finnes manntallet for Kodal, bortsett fra 5 gårder. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" denne oversikten med beboerne på de 5 utelatte gårdene, slik at beregnet folketall i Kodal i 1701 blir 232.

1769: 271 innbyggere

  • I 1769 ble det også holdt en folketelling. Folketallet i Kodal i 1769 er basert på opplysninger i Lorens Bergs bok "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene".

1801: 342 innbyggere

  • Ved reskript av 28. november 1800 ble det sendt ut kongelig befaling om å holde folketelling i Danmark, Norge og på Island den 1. februar 1801. Resultatet ble den første nominative folketellingen i Norge, dvs. den første tellinga som inneholder navn og andre opplysninger om hver enkelt innbygger i landet.

1900: 704 innbyggere

  • En kongelig resolusjon av 8. august 1900 slo fast det skulle holdes folketelling i Norge kl 24 natt til mandag 3. desember 1900. Alle innbyggerne i Norge skulle registrereres der de var på tellingstidspunktet. Da denne folketellingen ble gjennomført var det 704 innbyggere i Kodal.

1980: 1012 innbyggere

  • Folketelling i 1980.

1986: 1286 innbyggere

  • .

2001: 1299 innbyggere

  • Folketellingen 3. november 2001 viser at det er 1299 innbyggere i Kodal. 644 av disse bor i tettbygd strøk. 93 er under 6 år. 31 er over 80 år. 396 er menn, mens det er 306 kvinner.