Stokke (kommune)

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Stokke var en kommune i Vestfold, som ble opprettet den 1. januar 1838. 1. januar 1901 ble Håøya overført fra Stokke til Nøtterøy kommune, og 1. januar 1965 ble øya Veierland overført til Nøtterøy. Nye grensereguleringer fant sted 1. januar 1967, da et lite område ble overført til Sem kommune og et annet område ble overført fra Sem kommune. Som et ledd i kommunereformen ble Stokke slått sammen med Andebu og Sandefjord til den nye Sandefjord kommune 1. januar 2017.<ref>Første sammenslåing i kommunereformen</ref> Unntaket var tettstedet Vear og området omkring, som ble overført til Tønsberg.<ref>Vear går til Tønsberg</ref><ref>Vear på vei til Tønsberg</ref>

Kommunen grenset i sørvest til Sandefjord, i nordvest til Andebu, i nord til Re (før 2002 til Ramnes), og i øst til Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. Stokke omfattet blant annet tettstedene Stokke, Fossnes, Melsomvik og Vear.

Både Vestfoldbanen (med Stokke stasjon) og Europavei 18 passerer gjennom den tidligere kommunen.

Høyeste punkt var Høgståsen (171 moh). Stokke hadde 11 657 innbyggere 1. januar 2016.

Bokemoa landskapsvernområde er et av åtte verneområder i Vestfold der ulike utforminger av bøkeskog er en viktig del av verneformålet. Her finnes også en rik soppflora med over 100 registrerte arter, blant annet sjeldne sopper som porselenshatt og bøkekreftkjuke.

Historie

Stokke ble opprettet som en kommune 1. januar 1838. På denne tida tilhørte øyene Håøya og Veierland Stokke, men de har senere blitt overført til Nøtterøy kommune i henholdsvis 1901 og 1964.

6. februar 2015 søkte kommunen om sammenslåing med Andebu og Sandefjord kommuner.<ref>- Gratulerer med sammenslåingsvedtak!</ref> 24. april 2015 vedtok Kongen i statsråd at Stokke, Andebu og Sandefjord skulle bli én kommune fra 1. januar 2017. <ref>Stokke. Andebu og Sandefjord slås sammen - regjeringen.no 24.4.2015, besøkt 5. august 2016</ref> <ref>Første sammenslåing i kommunereformen</ref> Fra samme dato ble tettstedet Vear overført til Tønsberg kommune.<ref>Vear går til Tønsberg</ref><ref>Vear på vei til Tønsberg</ref>

Navnet

Stokke, som opprinnelig var et sogn, har fått sitt navn fra gården Stokke (på gammelnorsk Stokkar), og har blitt kalt dette siden den første kirken ble bygd på stedet. Navnet er flertall av «stokkr» (stamme), og refererer antakelig til noen lange og små åser i nærheten av tettstedet.

Utdanning

Stokke har to videregående skoler, Gjennestad Gartnerskole og Melsom videregående skole.

Barneskolen Bokemoa skole og Stokke ungdomsskole ligger i Stokke sentrum. I tillegg finnes barneskolene Melsom skole, Ramsum skole og Vennerød skole.

Kjente stokkesokninger